robot-za-minite

Топковите мелници представляват огромни метални цилиндри рзположени хоризонтално.

Опората на цилиндъра са 2 огромни лагера разположени в краищата на цилиндъра.

Лагерите осигуряват въртеливото движение на мелницата по хоризонталната и ос.

Задвижването на мелницата се осигурява от мощен електромотор от хиляди конски сили.

Мелницата е запълнен до средата от руда и множество метални топки с диаметър от 10 до 15 см, които се издигат до най-високата точка на цилиндъра и след това падат по закона на гравитацията и смилат рудата в мелницата.

Вътрешната повърхност на мелницата е покрита от метални плочи, с размери 2Х1Х0,4 м който защитават от пробиване, кожуха на мелницата от силната абразивност на рудата.

На всеки 4 месеца мелницата се спира за да се заменят плочите на мелницата които са повече от 250 броя в една мелница.

Загубите от престоя на мелницата за руда е много голямо, защото час престой е равен на поне 50 000 долара загуба.

Минните компании правят всичко възможно да намалят времето за престой на мелниците, което нормалко е около 90 -100 часа., когато се заменят облицовачните плочи.

Има доста технологии за замяната на плочите, но поради тяхната тежина от около 2.000кг. замяната се извършва доста бавно.

А и операцията по замяната е доста рискова за персонала , който заменя тези облицовачни плочи.

Друга тенденция в съвременните мелнични комплекси е инстралирането на все по големи по размер и обеми мелници, които заменят малките и много на брой мелници. Целта е енергоспестяване, увеличаване на производителността на час работа и намаляване на разходите за подръжка на мелниците.

Неминуемо това води до увеличаването на размерите и тежината на облицовачните плочи. А от тук и увеличаването на времето за замяната им.

За да се намалят загубите от престой на мелниците се търсят иновативни технологии за бърза замяна на облицовачните плочи.

Този проект ще намали поне с 30 % престоя на мелниците при операцията: Замяна на облицовачните плочи на мелниците за руда.

А като се има в предвид, че регулярната замяна. на плочите се извършва на всеки 3-4 месеца, то икономическия ефект от този проект е в порядъка на милиони евро на всеки 6 месеца.

Решението на тази изключително трудна задача е създаването на иновативен роботизиран манипулатор, които да има поне 7 степени на свобода ( ОСИ ) и който бързо да изкарва и вкарва тежките плочи в меницата и да ги поставя директно на вътрешните стени на мелницата на точно определените им места, без да се налага някакво допълнително напасване или нагласяне.


Project Information


License: Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)


Source Code/Project URL: http://www.activitybg.com/


Resources


Team

  • Проф.  Лозанова
  • Проф.  Захариев
  • Акад.     Руменин
  • MIRWB BG
  • Alexander Tchobanov


Loading...
×
Loading...
×